matematykaszkolna.pl
Zad Adam: Rozwazmy trójkat ABC o wierzcholkach w punktach 4(0,0), B(4,2), C(11,5) Wski wszystkie poprawne stwierdzenia Wybierz Wysokose trójlata ABC wychodzaca z wierzchołka 4 jest zawarta w prostei Y=x Bok AB jest zawarty w prostei 2y = x I gdzie jest zawarta środkowa o końcu w punkcie c (podaj równanie)
15 wrz 17:18
wredulus_pospolitus: z wierzchołka '4' to jest wierzchołek A
15 wrz 17:46
Adam: Rzeczywiście z A
15 wrz 17:55
wredulus_pospolitus: 1) wyznacz prostą przechodzą przez B i C (wystarczy współczynnik kierunkowy), wysokość z wierzchołka A będzie prostopadła 2) wyznacz prosta przechodzącą przez A i B (to będzie łatwiejsze niż (1) ) 3) wyznacz środek odcinka AB (nazwijmy go punktem D). wyznacz prostą przechodzącą przez C i D Czy wiesz jak się wyznacza prosta przechodzącą przez dwa punkty o znanych nam współrzędnych ?
15 wrz 18:04