matematykaszkolna.pl
Elipsy Adam: Elipsq nazywamy zbior punktow, których suma odleglosci od dwóch ustalonych punktów, zwanych ogniskami elipsy, jest stata i wieksza nig odleglosé miedzy ogniskami. Rozwazmy elipse &, której ogniskami sa punkty F1 (−5,0), F2(5,0) oraz do które] malezy punkt F(0, 12). Wskaz wszystkie poprawne stwierdzenia. Do elipsy & nalezy punkt (5, 5). Do elipsy & nalezy punkt (−5, 6). Do elipsy & nalezy punkt (−13,0) 'Suma odleglosci punktu F od ognisk: F1, F2 jest równa 26.
15 wrz 17:15
wredulus_pospolitus: 0) dobrze wyznaczona suma odległości od ognisk 1) punkt (−13,0) należy bo suma odległości wynosi: | (−13 − 5) | + | (−13 − (−5)) | = 13 + 13 = 26 2) punkt (5,5) nie należy ponieważ odległości to: 5 + 25+100 ≠ 26 3) punkt (−5,6) nie należy ponieważ odległości to 6 + 36+100 ≠ 26
15 wrz 17:45