matematykaszkolna.pl
Zad Ala: Odeink AB oraz AC sq cicciwami pewnego okręgu przecinajacymi sie pod katem 50* Przez punkty B orazC poprowadzono proste styczne do okregu, które przeciely sie w punkcie P. Miara<BPC jest równa
15 wrz 16:14
wredulus_pospolitus: zauważ, że masz czworokąt: ABPC. Jaka jest suma kątów wewnętrznych tego czworokąta? Ile wynosi suma trzech kątów (przy wierzchołkach, A, B i C) To ile równa jest miara ostatniego kąta tego czworokąta?
15 wrz 17:40