matematykaszkolna.pl
Zadanie Xyz: Wyznacz dlugoéei boków trójkata ABC. jezeli (<bac= 55*, <ABC = 35° oraz [AB| = 6 : AC=34±1mm (trzeba je wyznaczyć w taki sposób)
15 wrz 14:41
chichi: rysunek
6 b 

=

⇒ b = sin(35o) ≈ 3.44146
sin(90o) sin(35)o 
15 wrz 15:20
Xyz: A bok bc bo mi złe wychodzi
15 wrz 15:27
Xyz: Jednak dobrze
15 wrz 15:31
Xyz: Dzięki!
15 wrz 15:31