matematykaszkolna.pl
Ciag arytmetyczny Amelia: Trzeci,piąty i ostatni wyraz ciągu arytmetycznego (an) są równe 4,10,40.Oblicz a1 i wyznacz liczbe wyrazów tego ciągu
15 wrz 10:21
zyx: a1 + a5 = 2*a3
15 wrz 12:02