matematykaszkolna.pl
Ciągi Ola: Da kazdej liczby catkowitej dodatniej suma n poczatkowych wyrazów pewnego ciagu (an) okreslona jest wzorom Sn= n2+1 Drugi wyraz tego ciagu, a2 jest Równe
14 wrz 20:22
ite: w tym ciągu S1= a1 S2= a1 + a2 i z tych równań da się już wyliczyć a2
14 wrz 20:43
nick: a2= S2−S1 a2=5−2=3
14 wrz 21:13