matematykaszkolna.pl
Trójkąt równoboczny Michałek : dzien dobry. Czy ktoś by mi pomógł z zadaniem 7? |AB| wychodzi 3. https://zapodaj.net/8c9cb97ebb5d5.jpg.html
13 wrz 20:40
chichi: ale pytają o współrzędne 3 wierzchołka, a nie jakąś |AB|, czym jest w ogóle A, a czym B?
13 wrz 20:43
Michałek : Długość odcinka podanego
13 wrz 22:31
Michałek : Długość boku 3
13 wrz 22:32
chichi: niech: A = (1,3) oraz B = (4,−1), prosta przechodząca przez te punkty
 4 13 
k: y = −

x +

, prosta do niej prostopadła i przechodząca przez środek odcinka AB
 3 3 
 3 7 
l: y =

x −

, na tej prostej leży brakujący wierzchołek, zatem można go zapisać
 4 8 
 3 7 53 
tak: C = (c,

c −

), jeżeli |AB| = 5, to d(C,k) =

, zatem mamy
 4 8 2 
 53 
 9 21 
|4c +

c −

− 13|
 4 8 
 5 
równanie:

=

⇔ c =

± 23
 2 16 + 9 2 
pozostało Ci wyznaczyć rzędne dla tych punktów i masz współrzędne brakującego wierzchołka
13 wrz 23:18
misio: 2 sposób |AB|=5 rozwiązać układ równań (x−1)2+(y−3)2=25 i (x−4)2+(y+1)2=25
14 wrz 12:01
misio: rysunek 3 sposób Skorzystać z równania obrotu punktu B wokół punktu A raz o kąt α= 60o i następnie o kąt α= −60o równania obrotu : xC= (xa−xB)*cosα −(yA−yB)*sinα+xB yC= (xa−xB)*sinα+(yA−yB)*cosα+yB i teraz tylko podstawić dane ...............
14 wrz 12:09