matematykaszkolna.pl
Konstrukcja Klaudi3: Dane są odcinki których długości są równe aib (a>b). Skonstruuj odcinek, którego długość będzie równa: 3(a+b)/7
13 wrz 00:53
chichi:
 3 
no wystarczy odmierzyć konstrukcyjnie

(a + b), nie potrafisz tego zrobić?
 7 
13 wrz 01:48
Mariusz: Ale ta odpowiedź dużo wnosi do tematu
13 wrz 13:41
I'm back: Mariusz... w sumie to trochę więcej niż twoja emotka Klaudia − czy chodzi Ci o faktyczne skonstruowanie takiego odcinka wykorzystując podstawowe przedmioty takie jak ekierka, cyrkiel, linijka?
13 wrz 15:59
Mila: rysunek Szkic: Trudno tu wykonać dokładną konstrukcję . 1) suma a+b=AB 2) potrojony odcinek AB 3AB=CD=3(a+b) 3) Rysujesz półprostą CP, na niej "odkładasz" 7 równych odcinków (c) Łączysz punkty F i D konstrukcja odcinków równoległych do FD jak pokazano na szkicu 4)
 3 
CE=

(a+b)
 7 
13 wrz 20:24
chichi: nie jest to poprawnie zrobione, nie trzeba potrajać wcale |AB| = a + b
 3 9 
u Ciebie wyszło |CE| > |AB| zatem

(a + b) > a + b, czy aby nie |CE| =

(a + b)?
 7 7 
13 wrz 20:41
chichi: (1) rysujemy dowolną prostą taką aby można było odłożyć na niej odcinek o dłg. równej a + b (2) z dowolnego końca odcinka pod kątem ostrym do niego rysujemy półprostą (3) odkładamy 7 krotnie ustaloną długość 'c' na tej półprostej i znacząc w tych miejscach punkty C1, C2, C3, ..., C7 (4) łączymy C7 z wierzchołkiem z którego nie wychodzi owa półprosta (5) rysujemy prostą równoległą do boku z pkt. (4) przechodzącą przez C3 (6) odl. między punktem z którego wychodzi półprosta, a punktem przecięcie prostej z pkt. (5)
 3 
to

(a + b)
 7 
13 wrz 20:49
chichi: w (6) nie dopisałem... a punktem przeciecia prostej z pkt. (5) z naszym odcinkiem oczywiście
13 wrz 20:50
Mariusz: Tutaj należałoby wykorzystać twierdzenie Talesa
13 wrz 22:00
chichi: ojj ja po przeczytaniu odpowiedzi Mili miałem w głowie te 7 razy, oczywiście należy odłożyć 10 razy
13 wrz 22:01
odcinek: rysunek
3 x 3(a+b) 

=

x=

7 a+b 7 
13 wrz 22:02
Mila: Ale wtopa. Masz rację chichi. Dziękuję za uwagę. Punkt E w innym miejscu. Jednak , można poprawić punkt E i będzie dobrze. Lepiej jednak z tw. Talesa.
13 wrz 23:42
chichi: ojj, zdarza się każdemu. dużo zdrówka kochana emotka
14 wrz 00:28
Mila: Dziękiemotka Pozdrawiam.
14 wrz 01:47
an: Czy to ca pokazał @ odcinek nie jest twierdzeniem Talesa , a co najmniej bezpośrednio z niego nie wynika
14 wrz 02:05
Mariusz: Jakie proporcje odcinków wynikają tutaj z podobieństwa trójkątów a jakie z twierdzenia Talesa na rysunku @odcinka (mamy podobieństwo trójkątów gdzie widoczna jest cecha kąt kąt kąt oraz mamy ramiona kąta przecięte dwiema równoległymi − czyli zachodzi także twierdzenie Talesa)
14 wrz 06:49