matematykaszkolna.pl
kombinatoryka vol: Dana jest liczba naturalna k ≥4. Na ile sposobów można k + 1 zadań przydzielić k komputerom, tak by dokładnie jeden komputer był wolny, jeżeli a) zadania i komputery są rozróżnialne, b) komputery są rozróżnialne, a zadania nie, c) zadania są rozróżnialne, a komputery nie, d) ani zadania, ani komputery nie są rozróżnialne? Jak to rozumieć? Myślałem nad zapisaniem elementów nierozróżnialnych w postaci zbioru, a rozróżnialnych w postaci jakiegoś ciągu(a1,a2,a3..ak) natomiast nie wiem co dalej.
12 wrz 16:50
vol: help
12 wrz 16:50
: Skoro k−1 komputerów ma realizować k+1 zadań to możliwe są dwie opcje: A. Jeden z komputerów realizuje 3 zadania B. Dwa komputery mają po dwa zadania.
 
nawias
k
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
k−1
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
k+1
nawias
nawias
3
nawias
 
a)
*(
*
) *((k−2)!) +
    
nawias
k
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
k−1
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
k+1
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
k−2
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
k−1
nawias
nawias
2
nawias
 
*(
*
) *(
*
) *((k−2)!)
     
 
nawias
k
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
(k+1)−1
nawias
nawias
(k−1)−1
nawias
 
b)
*
   
 
nawias
k+1
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
k+1
nawias
nawias
2
nawias
nawias
k−1
nawias
nawias
2
nawias
 
 
 
c)
+

  2! 
d) 2
12 wrz 19:07
vol: Dziękuje. Czy mógłbyś/mogłabyś przedstawić swój tok myślenia jak doszl*ś do takiego rozwiązania sam zapis rozumiem (kombinacje) tzn ile możemy (n) elementowych podzbiorów utworzyć z pierwotnego (k) elementowego zbioru. Podpunkt d) po zastanowieniu wydaje się faktycznie prosty, natomiast pierwszych trzech nie rozumiem : c.
12 wrz 19:35
vol: Jakoś odnieść się do tych dwumianów
12 wrz 19:38