matematykaszkolna.pl
Ostrosłupy Ludth: Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat o boku długości 5 cm. Wysokośc DS jest prostopadła do podstawy i równa krawędzi podstawy. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupu.
11 wrz 16:42
Eta: rysunek Pp=25' PΔADS+PΔDCS= 25 d2=25+50 =75 Z tw. odwrotnego do tw, Pitagorasa w ΔBCS d2= 52+(52)2= 75 ΔBCS i Δ ABS są prostokątne
 252 
to PΔBCS=

 2 
dokończ......... Pc=
11 wrz 17:23
Mila: rysunek 1) |AS|=|CS|=|DB|=52 2) |BS|2=52+(52)2=75 W ΔSBC: |SB|2=75 SC2+BC2=(52)2+52=75⇔∡C=90o W ΔSAB : ∡A=90o Licz pola ścian.
11 wrz 17:25
Ludth: Dzięki!
11 wrz 17:36