matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: dany jest ciąg geometryczny(an) o wyrazach różnych od zera określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 wyrazy tego ciągu spełniają warunek an+3= 3an dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 oblicz iloraz q tego ciągu wynik to 33
11 wrz 16:22
Eta: podpowiedź : an+3= an*q3 q3=...........
11 wrz 16:55
anna: dziękuję
11 wrz 19:06