matematykaszkolna.pl
kwadraty Fuan: rysunekNa rysunku kwadraty mają środki A, B i C. Punkt P jest wierzchołkiem kwadratów o środkach A i B. Udowodnij, że PC i AB są prostopadłymi odcinkami o tej samej długości.
10 wrz 20:47
kerajs: Dorysuj równoległe do boków kwadratów odcinki aby powstały trójkąty prostokątne ABD i CPQ (kąty proste są w D i Q). Niech boki większych kwadratów mają długości a i b. Stąd;
 a b 
|BD|=

+

 2 2 
 a b 
|AD|=


 2 2 
 a−b 
|PQ|=b+

=|BD|
 2 
 a−b 
|CQ|=

=|AD|
 2 
Konkluzja: Trójkąty prostokątne ABD i CPQ są przystające i obrócone względem siebie o 90o, a stąd prostopadłość odcinków |PC| i |AB|
11 wrz 06:57