matematykaszkolna.pl
Zadania tekstowe Julia: W kasie są banknoty 20 euro i 50 euro. Liczba banknotów 20 euro jest taka sama jak liczba banknotów 50 euro. Łączna wartość wszystkich banknotów 50 euro jest o 3 tysiące euro większa od łącznej wartości wszystkich banknotów 20 euro. Ile jest banknotów 20 euro, a ile jest banknotów 50 euro? Jak to zacząć?
10 wrz 10:14
euro: x−− liczba banknotów po 20 euro = liczba banknotów po 50 euro ( z treści zadania) 50x= 3 000 +20x x=100 Odp: W kasie jest 100 banknotów po 20 euro i 100 banknotów po 50 euro
10 wrz 11:03
dolar: czy znasz euro inne litery, nie tylko x, y ?
10 wrz 12:22
euro: znam
10 wrz 12:30