matematykaszkolna.pl
logarytmy mar: Uzasadnij, że wyrażenie logab2 * logb3a przyjmuje stałą wartość dla a,b należącego do przedziału (0,1)u(1,nieskończoność)
10 wrz 07:09
wredulus_pospolitus: Należy skorzystać z następujących własności logarytmów: 1) logx yz = z * logxy
 1 
2) logx y =

 logy x 
10 wrz 07:34
mar: A no tak, o tej drugiej własności zapomniałem. Wynik to 2/3, jeśli dobrze liczę. Dzięki emotka
10 wrz 08:01
wredulus_pospolitus: alternatywnie jako (2) można wykorzystać inna własności którą także warto zapamiętać: logxy * logyz = logxz
10 wrz 08:22
wredulus_pospolitus: oczywiście ... obie własności (dwójki) wychodzą z własności:
 logzy 
logxy =

 logzx 
10 wrz 08:27