matematykaszkolna.pl
Pole obszaru ograniczonego polak: Zadanie jest następującej treści: "Naszkicuj wykresy funkcji f(x) =p1x, h(x) = 1x. Oblicz pole obszaru ograniczonego wykresami f(x)(od góry) i h(x)(od dołu)" Jestem praktycznie początkujący jeśli idzie o liczenie całek to dopiero zaczynam, ale że tak powiem przebrnąłem przez etap liczenia całek nieoznaczonych i oznaczonych na bardzo prostych przykładach i teraz zajmuje się tematem całek podwójnych odnoszących się do liczenia pól powierzchni różnych figur geometrycznych ograniczonych krzywymi. Czyli zaczynam się bawić takimi zadaniami jak to powyżej. Mimo iż jestem początkujący jeśli idzie o tego typu zadania to chciałbym zapytać o pewne wskazówki odnośnie danego zadania. Napisałem że bawie się całkami podwójnymi ale chciałbym się dowiedzieć czy aby napewno tutaj jest całka podwójna czy może da się rozwiązać to zadanie za pomocą jednej całki. Chciałbym się też dowiedzieć jak ustalić granice całkowania gdyż w tym przypadku mam podane jedynie funkcje podcałkowe. Natomiast jak ustalić granice dla całki/całek(jeśli ma być podwójna)?
9 wrz 14:36
polak: Zastanawiałem się czy nie mógłbym tych granic dla tych 2 całek wyznaczyć odczytując wartości współrzędnych w których te funkcje się ze sobą przecinają. Współrzędne punktu przecięcia z osią OY dla tych 2 funkcji to (0,1), a OX(1,0) i myślałem żeby to OY(0,1) były granicami całkowania dla pierwszej całki po y, a OX(1,0) dla całki po x
9 wrz 15:29
polak: Rozwiązałem problem. Temat zamykam.
9 wrz 17:29