matematykaszkolna.pl
zadanie kaja: 516. Znajdź wszystkie liczby naturalne dla których zachodzi 13+ 33+ 53+ · · · + (2n − 1)3 = 23+ 43+ 63+ · · · + (2n)3 = 199/242
8 wrz 21:57
wredulus_pospolitus: Ale wiesz, że to jest bez sensu 1) Lewa strona jest mniejsza od 'Środka' 2) Prawa strona jest mniejsza od 1
8 wrz 22:06
kaja: Pomyliłam się. Poprawnie ma być: Znajdź wszystkie liczby naturalne dla których zachodzi [13+ 33+ 53+ · · · + (2n − 1)3] / [23+ 43+ 63+ · · · + (2n)3 ] = 199/242
8 wrz 22:10
kerajs:
 n(n+1 
wykorzystaj wzór: 13+23+...+n3=(

)2
 2 
23+43+...+(2n)3=23(13+23+...+n3)=... 13+33+...+(2n−1)3= =(13+23+33+...+(2n−1)3)−(23+43+...+(2n−2)3)=...
8 wrz 23:03
kerajs: Widzę, że w pierwszej linijce brakuje domknięcia nawiasu.
 n(n+1) 
13+23+...+n3=(

)2 dla n∊N+
 2 
Równość z zadania upraszcza się do równania kwadratowego o jednym naturalnym rozwiązaniu ( n=10 ).
11 wrz 06:57