matematykaszkolna.pl
co to jest całka oznaczona i nieoznaczona oraz związek między nimi maniek: Chciałbym dopytać o definicje tego czym jest całka oznaczona i nieoznaczona, a także jaki jest związek między oznaczoną i nieoznaczoną. Podam tutaj swoje definicje na ten temat lecz prosiłbym o wnikliwą analize i zasugerowanie odpowiednich zmian, gdyż dopiero zaczynam się tego uczyć. Definicja całki oznaczonej. Jest to całka, która służy do obliczania powierzchni pewnego obszaru ograniczonego krzywymi ∫x1x2 = F(x2)−F(x1). Definicja całki nieoznaczonej. Jest operacja odwrotna do różniczkowania polegająca na znalezieniu funkcji pierwotnej adekwatnej do funkcji podcałkowej ∫f(x)dx = F(x)+C gdzie C to dowolna stała Związek całki oznaczonej z nieoznaczoną. Żeby policzyć całke oznaczoną najpierw trzeba policzyć całke nieoznaczoną
8 wrz 14:53
chichi: "Żeby policzyć całke oznaczoną najpierw trzeba policzyć całke nieoznaczoną" a to jest akurat nie prawda. tą część wyżej to takie pitu pitu, zajrzyj na youtube tam są filmy pięknie to tłumaczące, bądź też do dobrego podręcznika do rachunku całkowego
8 wrz 18:47
Mariusz: "Żeby policzyć całke oznaczoną najpierw trzeba policzyć całke nieoznaczoną" a to jest akurat nie prawda. Jeżeli chce korzystać z twierdzenia Newtona − Leibniza to musi Można niby podzielić przedział całkowania na podprzedziały, dla każdego podprzedziału policzyć pole prostokąta o podstawie Δxi = xi+1 − xi oraz wysokości f(ξ) gdzie ξ jest dowolnie wybraną liczbą należącą do przedziału [xi;xi+1] a następnie policzyć granicę sumy pól takich prostokątów przy liczbie podprzedziałów dążącej do nieskończoności bądź przy max(Δxi) dążącym do zera Problem w tym że granica ta musi istnieć i być równa dla każdego podziału przedziału całkowania Dla funkcji ciągłej tak będzie choć istnieją też funkcje nieciągle dla których ta granica istnieje i jest równa dla każdego podziału przedziału całkowania Tak funkcję pierwotną można zdefiniować całką oznaczoną uzmienniając przedział całkowania
8 wrz 19:59
maniek: dziękuje
8 wrz 20:17
8 wrz 22:32
Mariusz: A tu masz kod Pythona pozwalający scalić pdf https://pastebin.com/GeRYK6Gq
8 wrz 22:35
Min. Edukacji: Nieprawda MATEMATYCY piszcie po polsku
9 wrz 06:11