matematykaszkolna.pl
pochodne olek: Mam pytanie czy istnieje pochodna w 2?
  x2 − 4 x2 +2 , jeśli x<2  
f(x)= x3−2x2, jeśli x>=2
7 wrz 19:41
Mariusz: Sprawdź sobie ciągłość a następnie granice jednostronne ilorazu różnicowego
 f(x)−f(2) 
limx→2

 x−2 
 f(x)−f(2) 
limx→2+

 x−2 
7 wrz 19:56