matematykaszkolna.pl
Wyznacznik macierzy, wartości własne Rafał: |2−λ 1 1 1 | | 1 2−λ 1 1 | | 1 1 2−λ 1 | | 1 1 1 2−λ | Czy upraszczając tę macierz do liczenia wyznacznika, by zastosować Laplace'a, mogę działać zarówno na wierszach i kolumnach? Tzn. czy mogę np. w pierwszym kroku zrobić w3−w4, a następnie k4+k3?
7 wrz 19:33
Mariusz: Jeżeli chcesz policzyć to na kalkulatorze który nie obsługuje obliczeń symbolicznych to możesz wykorzystać wzór na współczynniki wielomianu charakterystycznego an = 1
 1 
ak = −

(∑j=1n−kaj+kTr(Aj))
 n−k 
Tr(A) − to ślad macierzy czyli suma elementów na diagonali Możesz też stosując twierdzenie Cayleya−Hamiltona sprowadzić wyznaczanie wielomianu charakterystycznego do rozwiązania pewnego układu równań liniowych Pokazałbym ci sposób na rozwinięcie tego wyznacznika ale tutaj nie ma texa a ten edytor jest kiepski
7 wrz 21:18
Mariusz: Tak możesz wykonywać operacje zarówno na wierszach jak i na kolumnach pamiętaj jednak że zamiana wierszy bądź kolumn zmienia znak wyznacznika a pomnożenie wiersza bądź kolumny przez skalar powoduje pomnożenie wyznacznika przez ten skalar
7 wrz 22:10
Mariusz: p(λ) = (λ−1)3(λ−5) Jednak gdy wstawiłem A do wielomianu λ2−6λ+5 to wyszła mi macierz zerowa Czyżby ta macierz była jednak diagonalizowalna
8 wrz 02:05