matematykaszkolna.pl
ciągi aniki: ktoś ma pomysł jak do tego podejść? https://pl-static.z-dn.net/files/dcc/521ce83495befcebd02f55f6ec9733a1.png
7 wrz 11:54
7 wrz 13:37
aniki: dzięki, szkoda tylko, że nie ma tam wyjaśnienia sposobu rozwiązania
7 wrz 13:49
chichi: Wystarczy zapoznać się z teorią, bądź znaleźć analogiczne przykłady, których setki w internecie, ale po co, przecież tutaj dostaje się wszystko na tacy
7 wrz 14:27
7 wrz 14:29
chichi: W pdf są również rozwiązane dokładnie analogiczne przykłady
7 wrz 14:29
Mariusz: an = 2an−1+4an−2−8an−3+4*2n a0 = 0 a1 = 8 a2 = 8 Pierwszym zdefiniowanym wyrazem ciągu jest wyraz o indeksie zero więc definiując funkcję tworzącą jako szereg potęgowy o współczynnikach będących wyrazami ciągu także zaczynasz wyrazy szeregu indeksować od zera A(x) = ∑n=0anxn Rekurencja zachodzi dla n ≥ 3 więc wstawiając szereg do równania rekurencyjnego zaczynasz indeksować wyrazy szeregu potęgowego od n=3 ∑n=3anxn=∑n=32an−1xn+∑n=34an−2xn +∑n=3(−8)an−3xn+∑n=34*2nxnn=3anxn=2x(∑n=3an−1xn−1)+4x2(∑n=3an−2xn−2)
 32x3 
−8x3(∑n=3an−3xn−3)+

 1−2x 
n=3anxn=2x(∑n=2anxn)+4x2(∑n=1anxn)
 32x3 
−8x3(∑n=0anxn)+

 1−2x 
n=0anxn − 0 − 8x − 8x2 = 2x(∑n=0anxn − 0 − 8x)
 32x3 
+4x2(∑n=0anxn − 0) −8x3(∑n=0anxn)+

 1−2x 
n=0anxn − 0 − 8x − 8x2 =2x(∑n=0anxn) − 16x2
 32x3 
+4x2(∑n=0anxn)−8x3(∑n=0anxn)+

 1−2x 
 32x3 
(1−2x−4x2+8x3)(∑n=0anxn) = −16x2+8x2+8x +

 1−2x 
 32x3 
(1−2x−4x2+8x3)(∑n=0anxn) = −8x2+8x +

 1−2x 
 (−8x2+8x)(1−2x)+32x3 
(1−2x−4x2+8x3)A(x) =

 (1−2x) 
 −8x2+8x+16x3−16x2+32x3 
(1−2x−4x2+8x3)A(x) =

 (1−2x) 
 48x3−24x2+8x 
(1−2x−4x2+8x3)A(x) =

 (1−2x) 
 48x3−24x2+8x 
A(x) =

 (1−2x−4x2+8x3)(1−2x) 
 48x3−24x2+8x 
A(x) =

 (1+8x3−2x(1+2x))(1−2x) 
 48x3−24x2+8x 
A(x) =

 ((1+2x)(1−2x+4x2)−2x(1+2x))(1−2x) 
 48x3−24x2+8x 
A(x) =

 ((1+2x)(1−4x+4x2))(1−2x) 
 48x3−24x2+8x 
A(x) =

 (1+2x)(1−2x)3 
48x3−24x2+8x A B C D 

=

+

+

+

(1+2x)(1−2x)3 1+2x 1−2x (1−2x)2 (1−2x)3 
48x3−24x2+8x = A(1−2x)3+B(1−2x)2(1+2x)+C(1+2x)(1−2x)+D(1+2x) 48x3−24x2+8x = A(1−6x+12x2−8x3)+B(1−4x2)(1−2x)+C(1−4x2)+D(1+2x) 48x3−24x2+8x = A(1−6x+12x2−8x3)+B(1−2x−4x2+8x3)+C(1−4x2)+D(1+2x) A+B+C+D = 0 −6A−2B+2D = 8 12A−4B−4C = −24 −8A+8B = 48 B = 6 + A 2A+C+D = −6 −8A + 2D= 20 8A−4C = 0 B = 6 + A D = 10+4A C = 2A 2A+C+D = −6 B = 6 + A D = 10+4A C = 2A A = −2 A = −2 B = −4 C = −4 D = 2
48x3−24x2+8x −2 4 −4 2 

=

+

+

+

(1+2x)(1−2x)3 1+2x 1−2x (1−2x)2 (1−2x)3 
 1 
n=0(−2)nxn =

 1+2x 
 1 
n=02nxn =

 1−2x 
d d 1 

(∑n=02nxn) =

(

)
dx dx 1−2x 
 −1 
n=0n2nxn−1 =

(−2)
 (1−2x)2 
 2 
n=1n2nxn−1 =

 (1−2x)2 
 2 
n=0(n+1)2n+1xn =

 (1−2x)2 
 2 
2(∑n=0(n+1)2nxn) =

 (1−2x)2 
 1 
n=0(n+1)2nxn =

 (1−2x)2 
d d 1 

(∑n=0(n+1)2nxn) =

(

)
dx dx (1−2x)2 
 −2 
n=0n(n+1)2nxn−1 =

(−2)
 (1−2x)3 
 4 
n=1n(n+1)2nxn−1 =

 (1−2x)3 
 4 
n=0(n+1)(n+2)2n+1xn =

 (1−2x)3 
 4 
2(∑n=0(n+1)(n+2)2nxn) =

 (1−2x)3 
 2 
n=0(n+1)(n+2)2nxn =

 (1−2x)3 
48x3−24x2+8x −2 4 −4 2 

=

+

+

+

(1+2x)(1−2x)3 1+2x 1−2x (1−2x)2 (1−2x)3 
48x3−24x2+8x 

=∑n=0(−2*(−2)nxn)+∑n=04*2nxn
(1+2x)(1−2x)3 
+∑n=0−4*(n+1)*2nxn+∑n=0(n+1)(n+2)*2nxn
48x3−24x2+8x 

=
(1+2x)(1−2x)3 
n=0((−2*(−2)n+4*2n−4*(n+1)*2n+(n+1)(n+2)*2n)xn)
48x3−24x2+8x 

=
(1+2x)(1−2x)3 
n=0(−2*(−2)n+(n2−n+2)*2n)xn an = −2*(−2)n+(n2−n+2)*2n
7 wrz 23:40
Mariusz: Dość podobnym pomysłem do funkcji tworzącej jest przekształcenie Z Z(y(n)) = ∑n=−y(n)z−n Tutaj zakładasz że wyrazy o ujemnych indeksach są równe zero Dla wygody można by przesunąć indeksowanie ciągu a0 = 0 a1 = 8 a2 = 8 an+3=2an+2+4an+1−8an+32*2nn=0an+3z−n=∑n=02an+2z−n+∑n=04an+1z−n
 32z 
+∑n=0−8anz−n+

 z−2 
z3(∑n=0an+3z−n−3)=2z2(∑n=0an+2z−n−2)+
 32z 
4z(∑n=0an+1z−n−1)−8(∑n=0anz−n)+

 z−2 
z3(∑n=0anz−n−0z0−8z−1−8z−2)=2z2(∑n=0anz−n − 0z0 − 8z−1)
 32z 
+4z(∑n=0anz−n − 0z0)−8(∑n=0anz−n)+

 z−2 
 32z 
z3A(z)−8z2−8z = 2z2A(z) −16z + 4zA(z)−8A(z) +

 z−2 
 32z 
(z3−2z2−4z+8)A(z) = 8z2−8z+

 z−2 
 (8z2−8z)(z−2)+32z 
(z3−2z2−4z+8)A(z) =

 z−2 
 8z3−24z2+48z 
(z3−2z2−4z+8)A(z) =

 z−2 
 8z3−24z2+48z 
A(z) =

 (z3−2z2−4z+8)(z−2) 
 8z3−24z2+48z 
A(z) =

 (z2(z−2)−4(z−2))(z−2) 
 8z3−24z2+48z 
A(z) =

 ((z−2)(z2−4))(z−2) 
 8z3−24z2+48z 
A(z) =

 (z−2)3(z+2) 
an = Z−1(A(z)) Jak odwrócić przekształcenie Z ? Otóż tutaj działają podobne pomysły co przy przekształceniu Laplace Jeżeli zdefiniujemy splot ciągów an oraz bn jako (a * b)n = ∑k=0nakbn−k to transformata Z splotu będzie iloczynem transformat
 8z3−24z2+48z 
A(z) =

 (z−2)3(z+2) 
A(z) 8z2−24z+48 

=

z (z−2)3(z+2) 
8z2−24z+48 A B C D 

=

+

+

+

(z−2)3(z+2) z+2 z−2 (z−2)2 (z−2)3 
8z2−24z+48 = A(z−2)3+B(z−2)2(z+2)+C(z−2)(z+2)+D(z+2) 8z2−24z+48 = A(z3−6z2+12z−8)+B(z2−4)(z−2)+C(z2−4)+D(z+2) 8z2−24z+48 = A(z3−6z2+12z−8)+B(z3−2z2−4z+8)+C(z2−4)+D(z+2) A+B = 0 −6A−2B+C = 8 12A−4B+D = −24 −8A+8B−4C+2D = 48 B = −A −4A+C=8 16A+D = −24 −16A−4C+2D = 48 B = −A C = 8+4A D = −24−16A −16A−4(8+4A)+2(−24−16A) = 48 B = −A C = 8+4A D = −24−16A A=−2 A = −2 B = 2 C = 0 D = 8
8z2−24z+48 −2 2 8 

=

+

+

(z−2)3(z+2) z+2 z−2 (z−2)3 
8z3−24z2+48z −2z 2z 8z 

=

+

+

(z−2)3(z+2) z+2 z−2 (z−2)3 
 z2 
(2n*2n)(z) = ∑n=0(∑k=0n2k*2n−k)z−n =

 (z−2)2 
 z2 
n=0(2nk=0n1)z−n = ∑n=0((n+1)2n) =

 (z−2)2 
 z3 
((n+1)2n * 2n)(z) = ∑n=0(∑k=0n(k+1)2k2n−k)z−n =

 (z−2)3 
 z3 
((n+1)2n * 2n)(z) = ∑n=02n(∑k=0n(k+1))z−n =

 (z−2)3 
 n(n+1) z3 
((n+1)2n * 2n)(z) = ∑n=02n(

+(n+1))z−n =

 2 (z−2)3 
 (n+2)(n+1) z3 
((n+1)2n * 2n)(z) = ∑n=0(

2n)z−n =

 2 (z−2)3 
8z 8z−4z2 4z2 

=

+

(z−2)3 (z−2)3 (z−2)3 
8z −4z(z−2 4z2 

=

+

(z−2)3 (z−2)3 (z−2)3 
8z −4z 4z2 

=

+

(z−2)3 (z−2)2 (z−2)3 
8z −4z+2z2 2z2 4z2 

=


+

(z−2)3 (z−2)2 (z−2)2 (z−2)3 
8z 2z(z−2) 2z2 4z2−2z3 2z3 

=


+

+

(z−2)3 (z−2)2 (z−2)2 (z−2)3 (z−2)3 
8z 2z 2z2 −2z2(z−2) 2z3 

=


+

+

(z−2)3 z−2 (z−2)2 (z−2)3 (z−2)3 
8z 2z 2z2 −2z2 2z3 

=


+

+

(z−2)3 z−2 (z−2)2 (z−2)2 (z−2)3 
8z 2z 4z2 2z3 

=


+

(z−2)3 z−2 (z−2)2 (z−2)3 
8z3−24z2+48z −2z 4z 4z2 2z3 

=

+


+

(z−2)3(z+2) z+2 z−2 (z−2)2 (z−2)3 
an = −2*(−2)n+(4−4(n+1)+(n+1)(n+2))2n an = −2*(−2)n+(n2−n+2)2n Jak ktoś lubi przekształcenie Laplace to też można bo jest to równanie liniowe o stałych współczynnikach Korzystając z wykładniczej funkcji tworzącej możemy bardzo łatwo dostać równanie różniczkowe także liniowe o stałych współczynnikach z warunkami początkowymi y'''−2y''−4y'+8y = 32e2t y(0) = 0 y'(0) = 8 y''(0) = 8 I do tego równania przekształcenie Laplace L(f(t)) = ∫0f(t)e−st dobrze pasuje
8 wrz 01:43
Orfeusz: Współczynniki A, B, C, D w: 8z2−24z+48 = A(z−2)3+B(z−2)2(z+2)+C(z−2)(z+2)+D(z+2) można wyznaczyć również w ten sposób: dla z = 2: 32 − 48 + 48 = 4D ⇒ D = 8 dla z = −2: 32 + 48 + 48 = −64A ⇒ A = −2 dla z = 1: 8 − 24 + 48 = −A + 3B − 3C + 3D ⇒ 32 = 2 + 3B − 3C + 24 /:3 ⇒ B = C + 2 dla z = 0: 48 = −8A + 8B − 4C + 2D ⇒ 48 =16 + 8(C + 2) − 4C + 16 /:4 ⇒ C = 0 i B = 2 emotka
8 wrz 13:02
Eurydyka: emotka
8 wrz 13:41
Mila: Metoda przewidywań. (1) an = 2an−1+4an−2−8an−3+4*2n an − 2an−1−4an−2+8an−3=4*2n a0=0, a1=a2=8, a3=80 [ z równania (1) ] 1)Równanie charakterystyczne: x3−2x2−4x+8=0⇔(x−2)2*(x+2)=0 x=2 lub x=−2 2) Postać ciągu: an(1)=A*2n+B*n*2n+C*(−2)n an(2)=D*n2*2n (*) an=A*2n+B*n*2n+C*(−2)n+D*n2*2n 3) Korzystając z war. początkowych i równania (*) mamy: A+C=0, A+B−C+D=4, A+2B+C+4D=2, A+3B−C+9D=10 stąd A=2, B=−1,C=−2, D=1 4) an=2*2n−n*2n−2*(−2)n+n2*2n an=2n*(2−n+n2)−2*(−2)n sprawdzam a3 : a3=23*(2−3+9)−2*(−8)=64+16=80.
8 wrz 17:08
Mariusz: Orfeusz co kto lubi trzeba jednak pamiętać aby każdej z wartości użyć tylko raz Wydaje się że sposób który lubisz najlepiej sprawdza się gdy bieguny są jednokrotne (jednokrotne rzeczywiste jeżeli nie bawimy się zespolonymi) A jeszcze jedno w przypadku odwracania przekształcenia Z metoda residuów wydaje się być wygodniejsza choć liczenie pochodnych może nie być krótsze
 1 d 
Z−1(F(z)) = ∑ limz→zk


((z−zk)kiF(z)zn−1)
 (ki − 1)! dz 
gdzie sumowanie przebiega po wszystkich residuach (Tutaj mamy dwa bieguny z1 = −2 jednokrotny oraz z2 = 2 trzykrotny) zk − k. biegun ki − krotność k. bieguna Co do przewidywania to ja tej metody nie lubię − nie dość że jest ograniczona to jest w niej dużo zapamiętywania bez uzasadnienia Przekształcenie Z nie jest złe ale funkcje tworzące i tak są wygodniejsze w użyciu i jest ich więcej Zwykła funkcja tworząca dla ciągu jedynek daje szereg geometryczny Wykładnicza funkcja tworząca dla ciągu jedynek daje funkcję ex Funkcja tworząca Dirichleta dla ciągu jedynek daje funkcję ζ(x) Na wykładzie z matematyki dyskretnej zwykle podawane są zwykła funkcja tworząca oraz wykładnicza funkcja tworząca
8 wrz 17:43