matematykaszkolna.pl
Oblicz całke miłosz: Mam do policzenia całke podwójną. ∬x(xy+2)dxdy. Ja chce liczyć to przez podstawienie. Natomiast w kalkulator w aplikacji matematycznej mnoży mi ten pierwiastek na początku przez każdy wyraz w nawiasie. Pomóżcie!
5 wrz 16:50
miłosz: Zapomniałem dodać że to jest całka podwójna, w której jedna z granic całkowanie nie jest stała
5 wrz 16:52
chichi: x(xy + 2) = x3/2y + 2x − całkuj to, po co jakieś podstawienie? to elementarne całki
5 wrz 17:47
getin: podaj granice całkowania − od nich zależy czy podczas wyliczeń będą elementarne, czy nieelementarne całki
5 wrz 20:16
chichi: całka która teraz się pojawia jest elementarna czy to liczona pierw względem x, czy względem y
5 wrz 21:46
miłosz: granice dla pierwszej całki to 0 do 1 a dla drugiej 0 do y
6 wrz 17:01
getin: Wobec tego będą elementarne wszystkie całki: ∫01 ( ∫0y x(xy+2) dx) dy = = ∫01 ( ∫0y y*x*x + 2x dx) dy = = ∫01 ( ∫0y y*x1*x1/2 + 2x1/2 dx) dy = = ∫01 ( ∫0y y*x1,5 + 2x0,5 dx) dy =
 x1,5 + 1 2x0,5+1 
= ∫01 ( y*

+

)|x=yx=0 dy =
 1,5 + 1 0,5+1 
 y2,5 2y1,5 
= ∫01 (y1*

+

) dy =
 2,5 1,5 
 y3,5 2y1,5 
= ∫01 (

+

) dy =
 2,5 1,5 
 1 2 
=

01 y3,5 dy +

01 y1,5 dy =
 2,5 1,5 
 1 y3,5+1 2 y1,5+1 
=

*

+

*

|10 =
 2,5 3,5+1 1,5 1,5+1 
 1 14,5 2 12,5 
=

*

+

*

=
 2,5 4,5 1,5 2,5 
 1 1 2 1 1 2 
=

*

+

*

=

+

=
 2,5 4,5 1,5 2,5 11,25 3,75 
 4 8 4 24 28 
=

+

=

+

=

 45 15 45 45 45 
6 wrz 21:42
miłosz: dzięki
6 wrz 21:46