matematykaszkolna.pl
trojakty tomas: rozwazmy wszystkie trojkaty abc w ktorych suma dlugosci ab i ac jest rowna 60 a miara kata miedzy tymi bokami 45 stopni podaj wzor i dziedzine funckji opisujace pole tego trojkata od dlugosci x boku ab oblicz jego wymiary tak aby byl mozliwei najwiekszy (pole) i obblicz to pole. wyszlo mi ze x = 30 y = 30 a trzeci bok ma okolo 22,96? pole wyszlo mi 225√2 czy dobrze? jak liczylem wierzcholek to wysokosc mi wychodzila kolo 900 a na kalkulatorach funkcji jest okolo 300 wiec nie wiem co zle
4 wrz 21:40
wredulus_pospolitus:
 x*y x*(60−x) 
f(x,y) =

*sinα ⇔ f(x) =

*sin(45o) = ...
 2 2 
z tego wzoru korzystamy do wyliczenia maksymalnej wartości pola
4 wrz 21:51
chichi:
 2 
S(x) =

x(60 − x), wykresem funkcji S jest parabola o ramionach skierowanych w dół,
 4 
 60 + 0 
zatem funkcja S osiągnie max. w wierzchołku dla x =

= 30.
 2 
to pole wynosi: SMAX(30) = 2252 dla x = 30 po co wyznaczasz jakieś wysokości czy też długość brakującego boku?
4 wrz 21:53
tomas: brakujący bok bo w poleceniu było aby podać jego wymiary. Wysokosc wierzcholka z ciekawosci. Czyli ogólnie zadanie mam zrobione dobrze? ja powiazalem to ze wzoru na pole trojkata gdzie uzywa sie 2 bokow i funkcji trygonometrycznej
4 wrz 22:07
chichi: polecenie mówi aby podać x − długość boku dla którego funkcja pola uzależniona od tejże długości osiąga maksimum, nie mieszaj w to długości 3 boku
4 wrz 22:17
chichi: i wyjaśnij nam proszę czym jest wysokość wierzchołka
4 wrz 22:20