matematykaszkolna.pl
trojkat ani123: trojkat o wymiarach 7 na 13 na 15 jak obliczyc katy zawarte w trojakcie?
1 wrz 21:07
chichi: dróg jest wiele, możesz np. skorzystać z tw. Carnota i wyznaczyć miarę jednego z kątów, do kolejnych dobrać się np. z tw. Sinusów, bądź też wzoru na pole, jak Ci wygodniej. jeśli dane są dobrane "ciulowo" to znajdziesz jedynie przybliżone miary tych kątów
1 wrz 21:49
wredulus_pospolitus: można też skorzystać z tw. cosinusów emotka
1 wrz 22:56
ani nic: rysunek Wzory Carnota (twierdzenie cosinusów)
 b2 + c2 − a2 
coa(α) =

 2bc 
 a2 + c2 − b2 
coa(β) =

 2ac 
 a2 + b2 − c2 
coa(γ) =

 2ab 
Poza zadaniem. Pojawiają się objawy pandemii i zdalnych lekcji.
1 wrz 23:02
ani123: Mimo to że nie jest to trójkąt prostokątny to mogę używać funkcji trygonometrycznych?
2 wrz 06:30
2 wrz 06:39
Min. Edukacji: wg. mnie pojawia sie objaw braku samodzielności, umiejętności szukania i dociekania prawdy emotka
2 wrz 06:40
wiceminister: rysunek no to z trójkątami prostokątnymi emotka h2 + c2 = 49 i h2 + 225 − 30c + c2 = 169 ⇒ 49 + 225 − 169 = 30c ⇒ c = 3,5
 h 3,5 
cos(α) =

=

= 0,5 ⇒ α = ...
 7 7 
 15 − c 11,5 23 
cos(β) =

=

=

⇒ β = ...
 13 13 26 
γ = ...
2 wrz 20:58
prawie minister: emotka
2 wrz 21:36
kerajs: Z porównania pól:
 1 1 

ab sin (∡{a,b})=

(a+b+c)(a+b−c)(a−b+c)(−a+b+c)
 2 4 
 (a+b+c)(a+b−c)(a−b+c)(−a+b+c) 
sin (∡{a,b})=

 2ab 
3 wrz 06:19
dyrektor departamentu: jeszcze jedna propozycja emotka
 abc 
P − pole trójkąta, R − długość promienia okręgu opisanego, R =

 4P 
Biorąc od wiceministra h = 49 − c2 = 49 − 12,25 = 3,53, P=0,5*15*3,53
 13 7 15 
Z twierdzenia sinusów: sin(α) =

, sin(β) =

, sin(γ) =

 2R 2R 2R 
3 wrz 11:08