matematykaszkolna.pl
pytanie ~milek: Mam prośbę w zadaniu mam kulę wpisaną w ostrosłup i oblicz pole, objętość, wiem że powiniene wyjść z tego że ten ostrosłup można podzielić na ostrosłupy których wysokością będzie promień tej kuli i one będą mieć wspólny wierzchołek w środku tej kuli, a ściany tego ostrosłupa to ich podstawy, dobrze myślę ? Czy tak będzie z każdą kulą w dowolnym ostrosłupie ? Nie wiem czy rozumiecie, bo widzę to, ale nie potrafię narysować, zwłaszcza tutaj
1 wrz 20:51
chichi: wrzuć zdjęcie na zapodaj
1 wrz 21:58
~milek: mam rozwiązanie, mi chodzi tylko o to czy każdy ostrosłup z wpisana w środku kula można uznać ze składa się z 4 ostrosłupów, których podstawami są ściany boczne tego głównego ostrosłupa,a ich wysokością będzie promień kuli, mi to wyszło, ale nie wiem czy tak jest z każdym ostrosłupem opisanym na kuli?
1 wrz 22:05
Mila: Takemotka
2 wrz 00:16
chichi: nawet gdy w podstawie jest dowolny n−kąt?
2 wrz 10:56
kerajs: To ogólna własność brył w które można wpisać kulę. Można je podzielić na ostrosłupy o podstawach będących ścianami bryły i wysokościach równych promieniowi kuli wpisanej,
 Pr 
Stąd i wzór na objętość takich brył: V=

; gdzie P to pole bryły, a r to promień kuli.
 3 
3 wrz 06:16
chichi: P to pole bryły?
3 wrz 12:22
~milek: Dzięki o to mi właśnie chodziło, ale nie umiem tego tu narysowac, zreszta u siebie tez mam to słabo
3 wrz 14:13
Mila: rysunek Przykład. Kula wpisana w ostrosłup prawidłowy czworokątny:
 1 1 
VABCDE=

(P□ABCD*r+4*PΔBCE*r}=

Pc*r
 3 3 
Analogicznie dla innych ostrosłupów opisanych na kuli.
3 wrz 16:49
kerajs: ''chichi: P to pole bryły?'' Tak. Napisałem to także w ostatnim zdaniu odpowiedzi z 6:16 .
3 wrz 20:10
Mila: Miało być pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. Chyba o to chodzi chichi ?
3 wrz 21:03