matematykaszkolna.pl
Nierówność trygonometryczna Karsi: Rozwiąż nierówność w przedziale [−π,π] (Sin2x−12)(Cos2x−22)≤0
26 sie 16:31
chichi: i problem polega na?
26 sie 18:00
Karsi: Nie wiem jak wyznaczyć przedziały z rysunku bo mamy cosinus i sinus
28 sie 10:53
Min. Edukacji:
 2 
Sin2x≤1/2 lub cos2x≤

 2 
28 sie 12:17
Karsi: Czyli iloczyn tych wyrażeń będzie niedodatni gdy kazde to wyrażenie będzie niedodatnie?
28 sie 18:03
wredulus_pospolitus: heee (−1)*(−1) daje Ci liczbę niedodatnią
28 sie 19:22
wredulus_pospolitus: dokładnie jeden z nawiasów ma przyjmować ujemną wartość (bądź którykolwiek z nich ma dawać wartość równą 0)
28 sie 19:23
Karsi: Właśnie nie daje, rozpatrywałem ta zależność łącznie, ale widzę, ze można oddzielnie. Ok
29 sie 10:45
wredulus_pospolitus: a*b ≤ 0 ⇔ ( a < 0 ∧ b > 0 ) ∨ ( a > 0 ∧ b < 0 ) ∨ ( a = 0 ∨ b = 0 )
29 sie 10:47
Min. Edukacji:
   π π π   
<−

;−

>∪<−

;

>∪<

;

>∪<

;π>
 8 12 8 12 8 12 8 
o ile sie nie powie.. w rachunkachemotka
29 sie 14:27
Karsi: Czyli wystarczy rozpatrzyć warunek min. Edukacji?
29 sie 14:40
Mila: rysunek Na rysunku: y=sin(x), y=cos(x) 1)
 1 2 
sin(2x)≥

i cos(2x)≤

 2 2 
 π  π π 

+2kπ≤2x≤

+2kπ i [ −π+2kπ≤2x≤−

+2kπ lub

+2kπ≤2x≤π+2kπ ]
 6 6 4 4 
część wspólna :
π  

+2kπ≤2x≤

+2kπ /:2 i x∊<−π,π>
4 6 
π  

+kπ≤x≤

+kπ
8 12 
 π  
k=0 to

≤x≤

 8 12 
   
k=−1 to −

≤x≤−

 8 12 
lub Narysuj sobie drugi rysunek , tylko inne przedziały będą pasowały do nierówności:
 1 2 
sin(2x)≤

i cos(2x)≥

 2 2 
dla cosinusa :
−π π π 

+2kπ≤2x≤

+2kπ i dla sinusa −π+2kπ≤2x≤

+2kπ
4 4 6 
część wspólna
−π π 

+2kπ≤2x≤

+2kπ/:2
4 6 
−π π 

+kπ≤x≤

+kπ
8 12 
k=0
−π π 

≤x≤

8 12 
k=1
−π π  

+π≤x≤

+π⇔

≤x≤π ( reszta wykracza poza pi)
8 12 8 
k=−1
 11π 
−π≤x≤−

 12 
29 sie 16:48
wredulus_pospolitus: warunek z 12:17 jest NIEPOPRAWNY (umożliwia sytuację gdy oba nawiasy są niedodatnie, a to nie wchodzi w skład prawidłowego rozwiązania) warunek z 10:47 jest poprawny
29 sie 19:16
chichi: jeszcze parę dni i forum odżyje
29 sie 19:44
Min. Edukacji: Tak , zacznie sie odrabiania prac domowych hurtem😁
30 sie 07:43
Min. Edukacji: @Karsi masz rozpatrzyc kiedy iloczyn dwóch wyrażeń jest mniejszy bądź równy zeru , czyli (Sin2x ≤0,5 ∧ cos2x≥0,7) ∨ (sin2x≥0,5 ∧ cos2x ≤0,7) to co Ci napisałem wczesniej to był początek, polowa tego co masz zrobić Mila to ładnie rozrysowala, pytanie czy rozumiesz o co w tym chodzi🤔
30 sie 08:04
Karsi: Jak najbardziej czaje o co chodzi, tylko pogubiłem się w tym całym zamieszaniu. Pozdrawiam
31 sie 22:41
kerajs: Wydaje się mi, że są prostsze sposoby rozwiązywania nierówności typu: wyrażenie większe/ mniejsze/ niewiększe/ niemniejsze od zera. Przykładowo: Rozwiązuje się równanie, na osi zaznacza pierwiastki oraz wskazuje ich parzystne wielokrotności. Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia ''fali znaku wyrażenia'', więc wybiera się dowolny punkt który nie jest pierwiastkiem i określa znak wartości wyrażenia dla wybranego argumentu, a on wskazuje właściwą ''falę znaku''. Pozostaje z rysunku odczytać rozwiązanie nierówności.
1 wrz 12:32
daras: nikt tego tak już nie uczy
1 wrz 17:41
kerajs: A może wiesz dlaczego ''nikt tego tak już nie uczy''?
3 wrz 06:20
daras: nie wiem, przygodę ze szkołą skończyłem wieki temu
3 wrz 11:37