matematykaszkolna.pl
Zabawa liczbowa - mechanizm działania. Karolina: Liczbę, która oznacza dzień Twoich urodzin , pomnóż przez 20, dodaj 77, pomnóż przez 5, dodaj liczbę oznaczającą miesiąc, w którym przyszedłeś na świat. Pomnóż wynik przez 20 i znów dodaj 77. Pomnóż przez 5, dodaj liczbę, którą tworzą dwie ostatnie cyfry roku, w którym się urodziłeś. Podaj liczbę, którą otrzymałeś, a ja z łatwością odczytam dokładną datę Twoich urodzin. Aby odgadnąć datę urodzin należy od podanej liczby odjąć 38 885. I mamy datę. Pierwsze dwie cyfry to dzień, drugie dwie to miesiąc, a ostatnie dwie to rok urodzin. Ktoś urodził się 15 listopada 1987 roku. Wykonujemy wskazane działania: 15•20=300 300+77=377 377•5=1 885 1 885+11=1 896 1 896•20=37 920 37 920+77= 37 997 37 997•5=189 985 189 985+87=190 072 Po podaniu wyniku my tylko obliczamy 190 072−38 885= 15 11 87 Odpowiedź: 15. 11. 87 r., 15 listopada 1987 roku I moje pytanie brzmi − jakim rozumowaniem trzeba się kierować, żeby wpaść na to, że liczbą którą należy odjąć od wyniku ma być dokładnie 38885 ? Z góry bardzo dziękuję emotka
25 sie 00:18
wredulus_pospolitus: wystarczy zobaczyć jak wyglądają obliczenia: x −−− dzień y −−− miesiąc z −−− rok (dwie ostatnie cyfry) ((20x+77)*5 + y)*20 + 77)*5 + z = 10'000x + 100y + z +77*5*20*5 + 77*5 = = 10'000x + 100y + z +38'885 pierwsze trzy człony dają Ci Twoją datę urodzenia ... czerwona wartość, to jest to co trza odjąć emotka
25 sie 00:27
wredulus_pospolitus: Oczywiście ... wystarczyłoby nie dodawać tych 77 za każdym razem ... i od razu liczba byłaby datą urodzenia
25 sie 00:28
Karolina: Bardzo dziękuję emotka
25 sie 01:21