matematykaszkolna.pl
granica anonim123:
 
 n 
tg

 4n 
 
dlaczego |

| jest równe 1 w granicy zbiegającej do plus
 
n 

4n 
 
nieskończoności? Proszę o szybką odpowiedź
24 sie 20:38
Min. Edukacji: Nastepnemu się b.spieszy😠 może dlatego, że tangens szybciej rośnie niż jego argument?
24 sie 20:54
anonim123: ale mianownik zbiega do zera to dlaczego jest 1 granicą?
24 sie 21:10
wredulus_pospolitus:
 n 
limn−>

= 0
 4n 
związku z tym
 
 n 
tg

 4n 
 tgx 
limn−>

= limx−>0+

=
 
n 

4n 
 x 
 sinx 1 
= limx−>0+

*

= 1 * 1 = 1
 x cosx 
co chyba powinno wystarczyć za wyjaśnienie
25 sie 00:17
anonim123: Nie rozumiem tego podkreślonego na czerwono
25 sie 05:58
I'm back: A kojarzysz przy całkach oznaczonych jak robisz podstawienie to zmieniasz granice całkowania? Tu jest analogicznie. Robimy podstawienie x = n/4n związku z tym musimy też musimy sprawdzić do czego zmierza tenże 'x'
25 sie 07:03
wredulus_pospolitus: podam przykład innej granicy, może łatwiej będzie Ci to zrozumieć, że de facto w głowie robisz takie rozumowanie przy liczeniu granic i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. limx−> 41/x = ... normalnie robimy to w ten sposób: 1) skoro x dąży do nieskończoności, 2) to 1/x dąży do 0, 3) to 41/x dąży do 40 = 1, 4) więc granicą jest 1. Teraz zapiszmy tenże tok rozumowania: limx−> 41/x = // limx−> 1/x = 0 ; więc n = 1/x ⇒ n−>0 // = limn−>0 4n = 40 = 1 czyli: 1) skoro wiemy, że limx−> 1/x = 0, to w takim razie przyjmując, że 1/x = n, 2) to gdy x−> , nasze n−> 0 (a nawet 0+)
25 sie 07:38