matematykaszkolna.pl
Dystrybuanta zmiennej losowej latex: Uczę się o zmiennej losowej, a konkretniej o dystrybuancie. Wiem że dystrybuanta to funkcja rzeczywista. Jednak mam problem z czymś innym. Mianowicie wartością tej dystrybunaty. Chodzi o to że wartość dystrybuanty zmiennej losowej X w punkcie x jest prawdopodobieństwem że ta zmienna przyjmie wartość mniejszą niż x. Znalazłem to na tej stronie https://www.slideserve.com/skyler-pierce/zmienne-losowe-i-ich-rozk-ady. Chciałbym wiedzieć dlaczego wartość tej dystrybuanty zmiennej losowej nie może być większa niż wartość tego punktu x i czym właściwie jest ten punkt x?
11 sie 11:47
wredulus_pospolitus: "wartość tej dystrybuanty zmiennej losowej nie może być większa niż wartość tego punktu x i czym właściwie jest ten punkt x?" NIe nie nie nie nieeeee .... to nie oto chodzi Wartość dystrybuanty czyli wartość F(x) będzie równa: P(X < x) czyli prawdopodobieństwu, że zmienna losowa X jest mniejsza od x. Np. mamy zwykłą, standardową, sześcienną kostkę. Niech zmienna losowa X oznacza ilość oczek jaką wyrzuciliśmy w pojedynczym rzucie (czyli może przyjąć wartość 1, 2, 3, 4, 5 i 6) Wtedy mamy: F(x) = 0 gdy x ≤1 (bo zmienna losowa X przyjmie wartość nie mniejszą niż '1', związku z tym P(X<1) = 0 F(x) = 1/6 gdy x ∊ (1 ; 2] (bo tylko wylosowanie 'jednego oczka' będzie brane pod uwagę w P(X<1.5674) F(x) = 2/6 gdy x∊(2,3] ... itd, aż w końcu: F(x) = 1 gdy x > 6 (bo wtedy cokolwiek byśmy nie wylosowali, to będzie to mniej niż to x które jest większe od 6)
11 sie 13:07
latex: ok dzięki
11 sie 13:33