matematykaszkolna.pl
trójkąt równoramienny olaf: rysunekWiemy ze AB=PB i BQ=BC. Oblicz kąt x.
11 sie 10:20
ite: Trójkąt ABC jest dowolnym trójkątem?
11 sie 10:42
olaf: równoramienny
11 sie 11:54
olaf: jednak w tresci nie ma ze równoramienny
11 sie 11:58
olaf: geogebra pokazuje ze 100, ale jak to zrobic? https://zapodaj.net/images/b4b8ee445a518.jpg
11 sie 12:13
falo: rysunek ΔABC równoramienny
 1 
δ=

*80oδ=40o
 2 
x= 180o−2δ x=100o
11 sie 12:26
olaf: Skąd ABC równoramienny?
11 sie 12:41
falo: Z treści zadania,bo ΔABP≡ΔCBQ
11 sie 12:51
ite: Halo falo, czy z podanych o 10:20 danych nie wynika jedynie, że ΔABP∼ΔCBQ (kkk) ?
11 sie 13:25
ite: jeszcze wspomagacz dla dowolnego trójkąta https://www.geogebra.org/geometry/npvnrygm
11 sie 13:41
11 sie 13:45
falo: A "młody"... nabazgrał byle jaki rysunek
11 sie 15:21
falo: 13:25 racja iteracja emotka
11 sie 15:27
olaf: Tak wygląda w oryginale:https://zapodaj.net/images/8664c526768cd.jpg
11 sie 15:39
falo: Na rys. AB≠PB i BC≠BQ ?
11 sie 15:55
olaf: Ale w treści zadania było napisane AB=PB i BQ=BC
11 sie 16:10
Bogdan: rysunek |AB| = |PB| = c, |BQ| = |BC| = a, |∡PBC| = |QBA| = 80o + β, zatem ΔPBC ≡ ΔABQ ⇒ |PC| = |AQ| = b i |∡BPC| = |∡BAQ| = α i |∡BQA| = |∡BCP| = γ, w przystających trójkątach PBC i ABQ: α + β + 80o + γ = 180o ⇒ α + β + γ = 100o, w czworokącie BDFE: |∡BDF| = 80o + α, |∡BEF| = 80o + γ, β + (80o + α) + x + (80o + γ) = 360o ⇒ x + 100o = 200o
12 sie 01:13