matematykaszkolna.pl
postać trygonometryczna liczby zespolonej aga: Cześć, jak mam zapisać postać trygonometryczna liczby zespolonej: −1−3 skoro sin=−1/2 a cos= −3/2 Rez= −1 Imz= −3 |z|=2 czy kąt musze policzyć w ten sposób?: α=arctg((−1/2)/(−3/2))=arctg(1/3)=π/6
8 sie 13:44
aga: mam też problem z wyznaczeniem w postaci trygonometrycznej liczby zespolonej z=sinα + icosα
8 sie 14:12
kerajs:
   
−1−3=2(cos(

) + i sin(

))
 3 3 
 π π 
sinα + i cosα=cos (

−α) + i sin (

−α)
 2 2 
8 sie 14:22
Mila: rysunek Zadanie 1. Zdaje się, że zgubiłaś ' i " w zapisie liczby z=−1−3 i geometryczna interpretacja w tym zadaniu jest prosta. punkt : (−1,−3) |z|=12+(3)2=2 widzisz, że kąt III ćwiartki
 π  
α=π+

=

 3 3 
   
z=2*(cos

+i sin

)− postać trygonometryczna.
 3 3 
II sposób |z|=2 Odwrotnie zapisałaś wartości funkcji.
 1 3 
cosα=−

, sinα=−

 2 2 
 π 
α=π+

 3 
8 sie 17:35
kerajs: Ech, chciałem te 240o zapisać jako 2/3 całego łuku, ale w pośpiechu zgubiłem dwójkę. Miało być
 2(2π) 2(2π) 
−1−i 3=2( cos

+i sin

)
 3 3 
Sorry.
8 sie 20:52
Mila: emotka
8 sie 22:08