matematykaszkolna.pl
twierdzenie Langrange'a oessu : Korzystając z twierdzenia Langrange'a udowodnij nierówność: 1) |arctg b − arctg a| ≤ |b−a| dla a,b ∍R 2) ln(1+2x) < 2x, x>0
8 sie 11:40
chichi: i na którym etapie napotykasz problem?
8 sie 15:31
Adamm: 1) arctan(a)−arctan(b) = (a−b)/(1+c2) 2) ln(1+2x) = 2x/(1+2y) gdzie 0 < y < x
11 sie 22:50