matematykaszkolna.pl
grupowanie Zuzka: jak pogrupować takie czynniki żeby coś wyłączyć przed nawias? xy−2−2x−2y=0
7 sie 21:59
mat: Nie da sie tutaj emotka ale i tak latwo rozwiązać, zalezy co chcsz − szukasz rozwiązan całkowitych?
7 sie 22:07
Zuzka: Tak
7 sie 22:08
Zuzka: Szukam par liczb całkowitych
7 sie 22:09
mat: xy−2x = 2y+2 x(y−2) = 2y+2 /y=2 nie jest rozwiązaniem wiec moge podzielić przez y−2
 2y+2 2(y−2)+6 6 
x =

=

= 2+

 y−2 y−2 y−2 
całkowite gdy y−2 jest dzielnikiem 6
7 sie 22:09
Zuzka: dzięki
7 sie 22:14