matematykaszkolna.pl
monotoniczność CCT: Jak pokazać, że funkcja określona tym wzorem:
 1 
f(x) = |

|x+4|−2|
 2 
jest rosnąca w przedziale (−8;−4)?
7 sie 21:17
CCT: chodzi o dowód w tym zadaniu
7 sie 21:40
Mila:
 1 
f(x)=

*| |x+4|−4|
 2 
1) |x+4|=x+4 dla x≥−4 |x+4|=−x−4 dla x<−4
 1 1 
f(x)=

| −x−4−4|=

|x+8| dla x<−4
 2 2 
2) |x+8|=x+8 dla x≥−8 i x<−4
 1 
f(x)=

(x+8) dla x∊(−8,4)⇔
 2 
 1 
f(x)=

x+4 dla x∊(−8,4)
 2 
z tym już nie będziesz miał trudności?
7 sie 22:14