matematykaszkolna.pl
granica juka: Oblicz lim{x −>0) 1/(x(ln x)²)
7 sie 10:36
wredulus_pospolitus: tam w mianowniku jest: (lnx)2 czy może jednak ln (x2)
7 sie 13:31
wredulus_pospolitus: w pierwszym przypadku − granica nieistnieje (funkcja nie jest określona dla x≤0 −−−− istnieje możliwość policzenia tylko granicy prawostronnej). w drugim przypadku − granica nie istnieje, ale można policzyć obie jednostronne granice obliczamy granicę korzystając ze 'szpitala', w pierwszym przypadku dwukrotnie szpitalujemy, w drugim wystarczy wystarczy raz
7 sie 13:37