matematykaszkolna.pl
trójkat Lilka: W trójkącie ABC niech D i E będą przecięciami dwusiecznych kątów ABC i ACB z bokami odpowiednio AC i AB. Wiedząc, że miary w stopniach kątów BDE i CED są równe odpowiednio 24 i 18, oblicz różnice w stopniach między miarami dwóch najmniejszych kątów tego trójkąta. Udało mi sie policzyć kąt CAB=96o, ale nie wiem jak rozwiązać to zadanie.
6 sie 20:01