matematykaszkolna.pl
prawdopodobienstwo potrzebujacy: W pewnym mieście są cztery zakłady fryzjerskie. 1⁄4 mieszkańców korzysta z usług zakładu S1, 1⁄5 z S2, 3⁄10 z S3, 1⁄20 z Z4 (pozostali mieszkańcy nie korzystają z usług tych zakładów, nikt nie korzysta z usług dwóch zakładów). W ankiecie zadano mieszkańcom pytanie: „Czy jest zadowolony z usług swojego fryzjera?”. Procent osób, które odpowiedziały TAK: S4: 50% S3: 80% S2:40% S1:70% Oblicz prawdopodobieństwo tego, że losowo wybrany mieszkaniec tego miasta korzysta z usług zakładu fryzjerskiego i jest z nich zadowolony.
6 sie 19:07
wredulus_pospolitus: P(A) = 0.7*0.25 + 0.4*0.2 + 0.8*0.3 + 0.5*0.05 = ....
7 sie 13:41