matematykaszkolna.pl
Zbiezność szeregu Zakonape: Zbadaj, czy szereg jest zbieżny: (odpowiedź: rozbieżny) (inf) ∑((e/n)n)*(n!) n=1 Otóż próbując różnych sposobów, w kóncu (używszy kalkulatora do granic ciągów) okazało się, że szereg nie spełnia podstawowego warunku zbieżności, czyli granica wyrazu ogólnego nie jest równa zero. W jaki sposób obliczyć granicę tego szeregu, a może jest jakiś inny sposób na zbadanie zbieżności?
5 sie 13:29
kerajs: Stosując wzór Stirlinga na przybliżenie silni dostaje się dla dużych n szereg ∑2πn , a ten nie spełnia warunku koniecznego zbieżności .
5 sie 17:18
Zakonape: Genialne, kerajs, GENIALNE! Dziękuję, dziękuję, dziękuuuuuuuję
6 sie 20:57
Mariusz: a wg mnie dobrze by było poszukać innego sposobu na policzenie tej granicy bo jak sam kerajs napisał wzór Stirlinga to tylko przybliżenie
6 sie 21:26
Adamm: Kryterium porównawcze
7 sie 06:53
Mariusz: A to granica jest równa zero ? Poza tym jak już podajesz pomysł z tym kryterium porównawczym to mógłbyś podać z czym porównać inaczej twoja odpowiedź niewiele wnosi
7 sie 13:34
Mariusz:
 e 
Co do granicy an=(

)n*(n!)
 n 
to po zlogarytmowaniu dostajemy
 e 
n*ln(

)+∑k=1nln(k)
 n 
n*ln(e) − n*ln(n)∑k=1nln(k)
 k 
n + ∑k=1nln(

)
 n 
 1 k 
n(1+

(∑k=1nln(

)))
 n n 
Czyżbyśmy dostali tutaj sumę Riemanna ?
7 sie 14:13
Mariusz: Chociaż to niewiele daje bo nadal mamy symbol nieoznaczony tym razem *0
7 sie 14:20
Adamm: 2πn ~ (e/n)nn! ze wzoru Stirlinga Z kryterium porównawczego szereg jest rozbieżny bo szereg ∑ 2πn jest rozbieżny
8 sie 10:36
Adamm: Wzór Stirlinga to nie tylko przybliżenie, pokazuje on nam jak n! zachowuje się w To że działa on również dla dość dokładnie dla małych wartości n! jest czymś zaskakującym
8 sie 10:38
Adamm: Dla małych wartości n
8 sie 10:39
Zakonape: Czyli jeżeli stosować wzór Stirlinga, to nie do liczenia granicy, a pod warunkiem, że zastosuję go w przypadku kryterium porównawczego?
8 sie 21:12
Adamm: Stosować tak jak się chce byleby poprawnie. 2πn(n/e)n ~ n! To mówi "standardowa" wersja wzoru Stirlinga Czyli jedna strona podzielona przez drugą daje w granicy 1
9 sie 08:13
Zakonape: Rozumiem, dziękuję
9 sie 14:18