matematykaszkolna.pl
kostki Miki: Marcin rzuca standardową sześcienną kostką, dopóki nie pojawi się sekwencja, w której druga liczba jest dzielnikiem pierwszej. Jaka jest oczekiwana liczba rzutów, zanim Marcin przestanie rzucać kostką?
4 sie 07:54
kerajs: Intrygujące zadanie. Niestety, jedyne rozwiązanie jakie przychodzi mi do głowy jest toporne i pracochłonne.
 66−S2 6S2−S3 
E(x)=∑xP(x)=2*

+3*

+
 62 63 
 6S3−S4 6Si−1−Si 
+4*

+....+i*

+....
 64 6i 
Gdzie Si to liczba ciągów i−elementowych w których żaden element nie jest dzielnikiem poprzednika. Ponadto Sn=3Sn−1+Sn−2 oraz S2=22 i S3=73
4 sie 10:34
kerajs: Ups, wkradł się błąd.
 62−S2 66−S2 
Pierwszy składnik nieskończonej sumy to 2*

a nie jak powyżej 2*

 62 62 
4 sie 10:37
kerajs: Dopisuję, mimo kompletnego braku zainteresowania autora tematu:
 S2 S3 S4 S5 
E(x)=...=2+

+

+

+

+...=
 62 63 64 65 
 13−1113 3−13 13+1113 3+13 
Skoro Sn=Axn+Byn =

(

)n+

(

)n
 26 2 26 2 
to wyrażenie na E(x) przyjmuje postać:
 Ax2 By2 
=2+

(1+(x/6)+(x/6)2+(x/6)3+...)+

(1+(y/6)+(y/6)2+(y/6)3+...)=
 62 62 
 Ax2 By2 
=2+

+

 6(6−x) 6(6−y) 
Wystarczy wstawić A, B, x i y.
7 sie 15:43