matematykaszkolna.pl
okrąg wpisany w kwadrat Halston: rysunekDany jest kwadrat o boku 4. Oblicz pole pomarańczowej częsci.
3 sie 10:42
I'm back: Rozumiem że duży okrąg ma promień równy 4?!
3 sie 12:07
Halston: Tak, promień dużego okręgu też 4.
3 sie 12:51
kerajs: S− środek dużego okręgu O− środek małego okręgu A, B punkty przecięcia się okręgów. Zakładam, że duży okrąg przechodzi przez dwa wierzchołki kwadratu.
 52 
Dorysuj trójkąt AOS. Mo on boki: 2, 22, 4 więc cos (ASO)=

, a cos
 8 
 2 
(SOA)=

 4 
Szukane pole: P=2PΔ+Pw0−PwS
 2 
gdzie Pw0 to pole wycinka koła o środku w O i o kącie 2π−2arccos

 4 
 52 
a PwS to pole wycinka koła o środku w S i o kącie 2arccos

 8 
3 sie 17:39
Halston: Czemu boki trójkąta AOS wynoszą 2 i 4? 2√2−ten wiem
3 sie 18:18
Halston: 4 tez wiem ale nie wiem czemu 2
3 sie 18:42
bc: bo r=2
3 sie 18:45
Halston: ok a czemu akurat to pole P=2PΔ+Pw0−PwS tak liczymy?
3 sie 18:58
ak: rysunek P= 2 PΔAOS +Pw(AOB)PW(SAB)
3 sie 19:17
Halston: dzieki
3 sie 19:36
Mariusz: Można by spróbować policzyć to pole całką
4 sie 17:52
Mariusz: Przyjmując że równanie okręgu którego promieniem jest bok kwadratu to x2+y2=16 okrąg wpisany w ten kwadrat będzie miał równanie (x−2)2+(y+2)2=4 Punkty oznaczone u ak jako A oraz B będą miały współrzędne
 5−7 −5−7 
A = (

,

)
 2 2 
 5+7 −5+7 
B = (

,

)
 2 2 
Teraz należałoby napisać odpowiednie całki
4 sie 20:10
Mariusz: Gdybyśmy chcieli liczyć to pole całką to mielibyśmy do policzenia następujące całki ∫5−725+72(2+4x−x216−x2)dx + 2∫5+7244x−x2dx ∫16−x2dx 16−x2=(4−x)t 16−x2 = (4−x)2t2 (4−x)(4+x) = (4−x)2t2 4+x = (4−x)t2 4+x = 4t2−xt2 4−4t2=−x−xt2 4(t2−1)=x(t2+1)
 (t2−1) 
x=4

 t2+1 
 2t(t2+1)−2t(t2−1) 
dx = 4

dt
 (t2+1)2 
 2t(t2+1−t2+1) 
dx =4

dt
 (t2+1)2 
 16t 
dx =

dt
 (t2+1)2 
 t2−1 
(4−x)t = (4−4

)t
 t2+1 
 t2+1−t2+1 
(4−x)t =4(

)t
 t2+1 
 8t 
(4−x)t =

 t2+1 
 128t2 128t2+128t4 −128t4 

dt = ∫

dt+∫

dt
 (t2+1)3 (t2+1)3 (1+t2)3 
 128t2 128t2 (32t3)(−4t) 

dt =∫

dt+(∫

)dt
 (t2+1)3 (t2+1)2 (1+t2)3 
 128t2 128t2 32t3 96t2 

dt =∫

dt+

−∫

dt
 (t2+1)3 (t2+1)2 (1+t2)2 (1+t2)2 
 128t2 32t3 32t2 

dt =

+∫

dt
 (t2+1)3 (1+t2)2 (t2+1)2 
 128t2 32t3 (−16t)(−2t) 

dt =

+∫

dt
 (t2+1)3 (1+t2)2 (t2+1)2 
 128t2 32t3 16t 1 

dt =


+ 16∫

dt
 (t2+1)3 (1+t2)2 t2+1 1+t2 
 128t2 32t3−16t(1+t2) 1 

dt =

+ 16∫

dt
 (t2+1)3 (1+t2)2 1+t2 
 128t2 16t3−16t 

dt =

+ 16arctg(t)+C
 (t2+1)3 (1+t2)2 
 128t2 18t(4t2−4) 

dt =


+ 16arctg(t)+C
 (t2+1)3 2(1+t2)2 
 1 16−x2 
16−x2 =

x16−x2+16arctg(

)+C
 2 4−x 
4x−x2dx 4x−x2 = xt 4x−x2 = x2t2 4−x = xt2 4 = x+xt2 4 = x(1+t2)
 4 
x =

 1+t2 
 0*(1+t2)−2t*4 
dx =

dt
 (1+t2)2 
 −8t 
dx =

dt
 (1+t2)2 
 4t 
xt =

dt
 1+t2 
 −32t2 −32t2−32t4 32t4 

dt = ∫

dt+∫

dt
 (1+t2)3 (1+t2)3 (1+t2)3 
 −32t2 t2 32t4 

dt = −32∫

dt+∫

dt
 (1+t2)3 (1+t2)2 (1+t2)3 
 −32t2 t2 (−8t3)(−4t) 

dt = −32∫

dt+∫

dt
 (1+t2)3 (1+t2)2 (1+t2)3 
 −32t2 t2 −8t3 −24t2 

dt = −32∫

dt+

−∫

dt
 (1+t2)3 (1+t2)2 (1+t2)2 (1+t2)2 
 −32t2 −8t3 −8t2 

dt =

+∫

dt
 (1+t2)3 (1+t2)2 (1+t2)2 
 −32t2 −8t3 (4t)(−2t) 

dt =

+

dt
 (1+t2)3 (1+t2)2 (1+t2)2 
 −32t2 −8t3 4t 4 

dt =

+

− ∫

dt
 (1+t2)3 (1+t2)2 1+t2 1+t2 
 −32t2 −8t3 4t 

dt =

+

−4arctg(t)+C
 (1+t2)3 (1+t2)2 1+t2 
 −32t2 −8t3+4t(1+t2) 

dt =

−4arctg(t)+C
 (1+t2)3 (1+t2)2 
 −32t2 −4t3+4t 

dt =

−4arctg(t)+C
 (1+t2)3 (1+t2)2 
 −32t2 −1−t2 2 4t 

dt = (

+

)

−4arctg(t)+C
 (1+t2)3 1+t2 t2+1 t2+1 
 −32t2 1 4 4t 

dt =

(−2+

)

−4arctg(t)+C
 (1+t2)3 2 t2+1 t2+1 
 1 4x−x2 
4x−x2dx =

(x−2)4x−x2−4arctg(

)+C
 2 x 
 x+y 
arctg(x)+arctg(y) = arctg(

)
 1−xy 
przy czym czasem trzeba będzie dodać do tego całkowitą wielokrotność liczby π
4 sie 23:07