matematykaszkolna.pl
nierówność Julka:
 1 1 
Niech a,b>0 , wykaż że

+b2 ≥ (2(

+a2))1/2 * (b−a+1)
 a2 a2 
2 sie 11:14