matematykaszkolna.pl
tw. o 3 ciągach m: Korzystając z twierdzenia o 3 ciągach uzasadnić równość:
 2+nsin(n) 
limn→

=0
 n2+1 
Rozpisałam to tak:
nsin(n) 2+nsin(n) nsin(n)+nsin(n) n2+n2 n2+1 n2 
an i cn → 0, więc bn też Czy to jest dobrze?
2 sie 07:55
kerajs: Dla jakich n zachodzi nierówność 2<n sin(n) ? Może lepiej tak ograniczyć licznik z góry 2+n sin(n) <2n+n sin(n)
2 sie 10:27