matematykaszkolna.pl
podobieństwo dwóch zadań michał: zad 1 Talia 52 kart losujemy bez zwracanie 3 karty dwójeczka: Z talii 52 kart losujemy bez zwracania 3 karty. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania: a) samych asów 4 * 3 * 2 = 24 52 51 50 132600 zadanie 2 Z talii 52 kart losujemy bez zwracania cztery karty. oblicz prawdopodobienstwo wylosowania dwóch kierów, pika i trefla. (52) = 270 725 (4) 2 kiery pik i trefl (13) * 13 * 13 = 13 * 6 * 169 = 13 182 (2) wynik P(A) = 1014/ 20825 moje pytanie jest następujące. Czemu w 1 zadaniu mogę obliczyć ilość wszystkich rozwiązań przez pomnożenie 3 liczb gdzie każda następna jest o jeden mniejsza. A w drugim zadaniu już trzeba liczyć ze wzoru. Czym się różnią te przypadki? Sprawdzałem też że 1 zadanie dałoby się policzyć tez ze wzoru. O co tu chodziemotka ?
31 lip 20:53
wredulus_pospolitus: Michał −−− proszę Cię −−− spójrz na to jak pisać wyrażenia matematyczne na tym forum: https://matematykaszkolna.pl/forum/przyklady9.html link masz na lewo od okna w którym piszesz wiadomość
1 sie 00:11
wredulus_pospolitus: Ani w pierwszym ani w drugim zadaniu NIE TRZEBA korzystać 'ze wzoru'. W pierwszym zadaniu ujęto kolejność (nie trzeba było) wylosowanych kart, w drugim nie ujęto (a można było). 1)
 4*3*2 
P(A) =

z kolejnością
 52*51*50 
 
nawias
4
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 
4! 

3!*1! 
 4*3*2 
P(A) =

=

=

bez
 
nawias
52
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 
52! 

49!*3! 
 52*51*50 
kolejności 2)
 13*12*13*13 *4*3 
P(B) =

z kolejnością
 52*51*50*49 
 
nawias
13
nawias
nawias
2
nawias
 
*13*13
 
 133*12 * 4*3 
P(B) =

=

bez kolejności
 
nawias
52
nawias
nawias
4
nawias
 
 
 52*51*50*49 
na czerwono podałem ilość permutacji elementów: kier, kier, pik, trefl
1 sie 00:18