matematykaszkolna.pl
twierdzenie Lagrange'a arek: Korzystajac z twierdzenia Lagrange'a udowodnij, że dla 0 < x < y (y−x)/y < lny − lnx < (y−x)/x
30 lip 15:28
kerajs: y>c>x
1 1 1 

<

<

y c x 
1 1 

< [(ln t)']t=c<

y x 
1 ln y − ln x 1 

<

<

y y−x x 
y−x y−x 

< ln y − ln x <

y x 
30 lip 17:50