matematykaszkolna.pl
Przekładnia pasowa. Bolzoni Auramo: Przekładnia pasowa zbudowana jest z dwóch kół pasowych o średnicach d1 i d2 oraz paska zamkniętego (bezkońcowego). W jakiej odległości od siebie muszą znajdować się osie kół pasowych, by długość paska była równa L? Zakładamy, że pasek jest napięty i nierozciągliwy. Przykład dla d1 = 20, d2 = 10 i L = 98.127 (wtedy szukana odległość to 25). Bardziej interesuje mnie to, czy można otrzymać symboliczne rozwiązanie (nie numeryczne, bo takie już mam).
27 lip 22:09
27 lip 22:14
wredulus_pospolitus: rysunek dane mamy L, d1 i d2 , załóżmy, że d1 ≥ d2
 L 180 − α d1 α d2 
wtedy: a =

− (

)*π*

− (

)*π*

 2 180 2 180 2 
natomiast z tw. Pitagorasa:
 d1 − d2 
x2 = (

)2 + a2
 2 
tutaj mamy jedną zależność x(α)
 
d1−d2 

2 
 
drugą mamy z trygonometrii: cosα =

 x 
wstawiamy, wyznaczamy kąt α, mając go wyznaczamy x. Można? Można. Czy będzie łatwo −> niekoniecznie, bo mam niewiadomą (α) w dwóch postaciach (trygonometryczną i wielomianową). Związku z tym − i tak pewnie będzie trzeba użyć jakiejś metody numerycznej w pewnym momencie do otrzymania dokładnego rozwiązania.
28 lip 00:14
an: rysunekZauważ, ż prosta AB oraz styczna CD przecinają się z prostą O1O2 w tym samym punkcie S
28 lip 00:19
wredulus_pospolitus: dochodzimy bowiem do postaci:
 L −πd1 
tg2α = (

+ α)2 ; gdzie α ∊ (0 ; π/2]
 d1 − d2 
więc możemy uprościć do:
 L −πd1 
tgα =

+ α
 d1 − d2 
a to równanie mimo wszystko chyba najszybciej będzie właśnie numerycznie rozwiązać emotka
28 lip 00:26
wredulus_pospolitus: @an no i
28 lip 00:30
an: ∡AO1C=∡BO2D=∡CSO obliczam sin(∡CSO) odczytuję jego wartość z tablic lub kalkulatora, i co jeszcze Ci potrzebne
28 lip 09:08
wredulus_pospolitus: ok ... a jak obliczasz tegoż sinusa
28 lip 09:21
wredulus_pospolitus: I jak już to: ∡AO1C=∡BO2D=∡O1AS chyba że chodziło Ci o ∡CSO to jest on przecież wspólny dla każdego z tych trójkątów. tak więc ... jak chcesz obliczyć sinusa, nie znając kąta oraz dwóch boków trójkąta prostokątnego? Więc − to jest mi potrzebne
28 lip 09:24
an: Źle przeczytałem zadanie
28 lip 09:54
Bolzoni Auramo: Dziękuję Wam za odpowiedzi, czyli zostawię rozwiązanie numeryczne po prostu.
28 lip 14:35