matematykaszkolna.pl
Monotoniczność m: Zbadać monotoniczność:
 1*3*...*(2n−1) 
an=

 n! 
Mam problem z zapisaniem tego licznika w innej formie
26 lip 08:54
wredulus_pospolitus: jedna z możliwości: licznik −−− n! ! (dwa znaki wykrzyknika) z własności:
 (2n−1)! (2n−1)! 
(2n−1)! ! =

=

 (2n−2)! ! 2n−1*(n−1)! 
26 lip 09:04
m: Da się to jakoś inaczej?
26 lip 09:18
wredulus_pospolitus: a jakbyś chciał, chciała ? Skoro I TAK MASZ ZBADAŃ MONOTONICZNOŚĆ Można to zrobić bez problemu z wyjściowej postaci patrząc na wartość wyrażenia:
 an+1 

 an 
26 lip 09:39
wredulus_pospolitus:
an+1 1*3*...*(2n−1)*(2n+1) n! 2n+1 

=

*

=

an (n+1)! 1*3*...*(2n−1) n+1 
taaaaraaaa
26 lip 09:41