matematykaszkolna.pl
Oblicz granicę m: Oblicz granicę:
 23n+1+32n+1 
limn→

 23n+32n 
26 lip 07:42
wredulus_pospolitus: zauważ, że: 23n+1 = 2*23n = 2*(23)n = 2*8n 32n+1 = 3*32n = 3*(32)n = 3*9n 23n = 8n 32n = 9n oraz : 8 < 9 Wniosek z tego, że ....
26 lip 08:05
m:
 8n*2+9n*3 
limn→

 8n+9n 
Co wynika? Nie widzę
26 lip 08:24
wredulus_pospolitus: następnie dzielisz licznik i mianownik przez 'największą liczbę potęgowaną' w mianowniku, czyli przez 9n
 8 
ponieważ wtedy wszystkie człony typu (

)n −> 0
 9 
26 lip 08:27