matematykaszkolna.pl
objętość PanToFelek?: W czworościanie SABC o podstawie ABC , SBC ⊥ ABC . Wszystkie trzy kąty w punkcie S to 60o i SB = SC = 1. Oblicz jego objętość
23 lip 20:37
kerajs:
 3 
|AS|=

 2 
 7 
|AB|=|AC|=

 2 
 2 
V=

 8 
24 lip 07:32