matematykaszkolna.pl
trójkąt Milena: Wysokość trójkąta jest równa połowie boku, na który jest upuszczana, a jeden z kątów sąsiadujących z tym bokiem wynosi 75°. Oblicz kąty trójkąta.
23 lip 10:48
I'm back: Wskazowka:
 2 
sin(75o) = sin(45o + 30o) =

*(sin30o + cos30o)
 2 
 2 
cos(75o) = cos(45o + 30o) =

*(cos30o − sin30o)
 2 
 sin30o + cos30o (1+2)2 
Wiec tg(75o) =

=

= 3 + 22
 cos30o − sin30o 2 − 1 
23 lip 12:22