matematykaszkolna.pl
odcinek matamen: W trójkącie ABC, gdzie AB = 7, BC = 9 i CA = 10 oznaczmy środek okręgu wpisanego przez I. Okrąg ten jest styczny do BC, CA i AB odpowiednio w punktach D, E i F. Niech K będzie odbiciem punktu D przez I, a DE przetnie FK w punkcie S. Oblicz długość AS.
20 lip 14:36
an: AF=AE=AS=4
25 lip 10:45