matematykaszkolna.pl
czworokat Katiusz: W czworokącie wypukłym suma odcinków łączących punkty środkowe przeciwległych boków jest równa połowi obwodu. Uzasadnij , że to równoległobok.
17 lip 18:05
kerajs: Clou tego zadania jest wiedza, że w czworokącie wypukłym odcinek łączący punkty środkowe przeciwległych boków jest niewiększy od średniej arytmetycznej pozostałych boków, a równość zachodzi tylko wtedy gdy boki te są równoległe
30 lip 17:56